RGM_logojpeg

RGM -Ronnie Gardiner Methode

In 2013/2014 zijn wij opgeleid tot RGM-practitioner. De Ronnie Gardiner Methode is een oefenmethode voor de hersenen, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen. Het doel hiervan is om de hersenen zodanig te activeren, dat deze in optimale conditie komen en, in geval van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, waar mogelijk zorgen voor (gedeeltelijk) herstel van verstoorde functies.
De methode RGM sluit goed aan bij de wetenschappelijke inzichten betreffende neuroplasticiteit.  Er wordt gebruik gemaakt van gehoor, spraak, visus, tast en beweging; door de multisensorische aanpak worden meerdere hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit stimuleert de samenwerking tussen beide hemisferen en tussen verschillende hersengebieden onderling. Hierdoor kunnen nieuwe neurale netwerken ontstaan en daardoor functies verbeteren. De hersenen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zowel cognitieve als motorische vaardigheden te verbeteren.

In Zweden is er al 20 jaar ervaring met werken met deze methode in ziekenhuizen, revalidatiecentra en instellingen als onderdeel van de behandeling van patiënten met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals NAH/CVA, MS, dementie en de ziekte van Parkinson. Ook bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten en bij ouderen heeft de methode  bewezen positief effect te hebben. Behalve effectief is het ook een buitengewoon leuke manier van training.

Meer informatie vindt u bij www.rgm-nederland.nl

Klik hier voor de folder RGM